Kullanıcı Yasal Sözleşmesi

Bu hizmet şartları, Kids Shield (www.kidsshield.com.tr) ile sizin aranızda Kids’in sahip olduğu, sahibi olduğu, kontrol ettiği veya sunduğu mobil veya web hizmetlerini veya mobil veya web yazılımını (“Kids Shield Hizmeti”) kullanımınızı düzenleyen yasal bir sözleşmedir. Kalkan Hizmeti.

LÜTFEN AŞAĞIDAKİ HİZMET HÜKÜM VE KOŞULLARINI DİKKATLİCE OKUYUN. Kids Shield HİZMETLERİNİ KULLANARAK, BU HİZMET KOŞULLARINI OKUDUĞUNUZU, ANLADIĞINIZI VE BU HİZMET KOŞULLARINA BAĞLI OLMAYI KABUL ETTİĞİNİZİ KABUL ETMİŞ OLURSUNUZ. BU HİZMET KOŞULLARINI KABUL ETMİYORSANIZ, LÜTFEN Kids Shield HİZMETLERİNİ KULLANMAYI HEMEN BIRAKIN.

LİSANS HİBE

Tüm Kids Shield hizmetlerinin lisansı size verilmektedir ve satılmamaktadır. Kids Shield size, Kids Shield hizmetini yalnızca kişisel veya şirket içi ticari kullanımınız için kullanmanız için kişisel, münhasır olmayan, devredilemez bir hizmet ve alt lisansı verilemeyen bir lisans verir. Verilerin korunması amacıyla Kids Shield’a aktardığınız Kullanıcı Verilerine ilişkin tüm mülkiyet hakları size ait olacaktır.

YASAL ANLAŞMA

Kids Shield yazılımının kullanımıyla ilgili olarak ülkenizde geçerli tüm yasalara uymayı kabul edersiniz. Kids Shield yazılımını bir telefona indirmeden, kurmadan ve etkinleştirmeden önce akıllı telefona sahip olmanız veya akıllı telefonun sahibinden yazılı izin almanız gerekir. Akıllı telefonun kullanıcısı, kişisel verilerini görüntülediğiniz konusunda bilgi sahibi olmalıdır. Kids Shield yazılımını bir akıllı telefona (“cep telefonu”, “Cep Telefonu”) Yasal sahibinin bilgisi ve izni olmadan kurmanız, indirmeniz ve etkinleştirmeniz durumunda Kids Shield hiçbir sorumluluk kabul etmez. Kids Shield’ın herhangi bir yanlış kullanım veya hasardan sorumlu olmadığını kabul edersiniz. Kids Shield hizmetini indirdiğinizde, yüklediğinizde veya etkinleştirdiğinizde, ülkenizdeki tüm yasalara uymayı ve Kids Shield’ı kullanma şeklinizin tüm sorumluluğunu üstlenmeyi kabul etmiş olursunuz.

Şartlar ve koşullar

AŞAĞIDAKİLERİ ANLADIĞINIZI VE YAPMAYACAĞINIZI VE YAPMAYACAĞINIZI GARANTİ ETTİĞİNİZİ KABUL EDİYORSUNUZ:

1. Kids Shield Hizmetlerini herhangi bir yasa dışı amaç için veya fikri mülkiyet, veri koruma ve gizlilik ve ithalat veya ihracat kontrolünü düzenleyen yasalar dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere herhangi bir yasayı ihlal edecek şekilde kullanmak;

2. Kids Shield Hizmetlerinin güvenlikle ilgili özelliklerini, Kids Shield Hizmetleri aracılığıyla erişilebilen herhangi bir içeriğin kullanımını veya kopyalanmasını engelleyen veya kısıtlayan özellikleri veya Kullanıma sınırlama getiren özellikleri kaldırmak, atlatmak, devre dışı bırakmak, bunlara zarar vermek veya bunlara başka şekilde müdahale etmek. Çocuk Kalkanı Hizmetleri;

3. virüs, solucan veya diğer kötü amaçlı kodların yüklenmesi veya başka şekilde yayılması da dahil olmak üzere herhangi bir yolla Kids Shield Hizmetlerinin işleyişine veya herhangi bir kullanıcının bunlardan yararlanmasına kasıtlı olarak müdahale etmek veya bunlara zarar vermek;

4. herhangi bir patenti, ticari markayı, ticari sırrı, telif hakkını veya diğer mülkiyet veya fikri mülkiyet haklarını ihlal eden herhangi bir bilgi veya materyali postalamak, saklamak, göndermek, iletmek veya yaymak; veya

5. Kids Shield Hizmetlerine herhangi bir amaçla, açık yazılı iznimiz olmadan erişmek için herhangi bir robot, örümcek, kazıyıcı veya diğer otomatik araçları kullanmak veya Kids Shield Hizmetlerine erişimi önlemek veya kısıtlamak için kullanabileceğimiz robot hariç tutma başlıklarımızı veya diğer önlemleri atlamak veya Kids Shield Hizmetlerini herhangi bir şekilde veya biçimde değiştiremezsiniz veya Kids Shield Hizmetlerine yetkisiz erişim elde etmek amacıyla (sınırlama olmaksızın) Kids Shield Hizmetlerinin değiştirilmiş sürümlerini kullanamazsınız.

6. hesap şifrenizi veya Kids Shield Hizmetleri hesabınızı satmak veya devretmek veya başka bir kişinin erişmesine izin vermek

7. Kids Shield’ı size ait olmayan veya sahibinden yazılı onay almadığınız bir akıllı telefona indirin, yükleyin veya etkinleştirin.

8. Kids Shield Yazılımını birinin akıllı telefonuna indirerek, kurarak veya etkinleştirerek ülkenizin federal ve hükümet yasalarını ihlal etmeyin.

9. Size ait olmayan bir akıllı telefondan, akıllı telefon sahibinin bilgisi ve izni olmadan Kids Shield yazılımını kullanarak veri toplayın.

İHLALLER; SONLANDIRMA

Böyle bir fesih veya askıya almanın (a) Kids Shield’ın bu Sözleşmenin hüküm ve koşullarından herhangi birini ihlal ettiğinize dair iyi niyet inancına dayanması durumunda Kids Shield’ın Kids Shield Hizmetlerine erişiminizi önceden bildirimde bulunmaksızın ve herhangi bir sorumluluk üstlenmeksizin sonlandırabileceğini veya askıya alabileceğini kabul edersiniz. , (b) Kids Shield’ın sürekli olarak başkalarının telif haklarını ihlal ettiğinize veya ihlal ettiğinize karar vermesi, (c) Kids Shield Hizmetlerinden herhangi biriyle ilgili olarak uzun süre işlem yapılmaması veya (d) Kids Shield’a borçlu olunan ücretlerin ödenmemesi. Bu çözümler, Kids Shield’ın kanun veya hakkaniyet çerçevesinde sahip olabileceği diğer çözüm yollarına ek niteliğindedir.

TAZMİNAT; ZARARSIZ TUTUN

Kids Shield’ı, bağlı şirketlerini ve tedarikçilerini ve ortaklarını (Kids Shield’in kablosuz operatör ortakları dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere) her türlü talep, dava, dava, kayıp, maliyet, zarara karşı tazmin etmeyi, savunmayı ve zararsız tutmayı kabul edersiniz. ve (a) Kids Shield Hizmetlerini kullanımınız veya kötüye kullanmanızdan, (b) başka herhangi bir kişi veya kuruluşun haklarının tarafınızca ihlal edilmesinden veya (c) kaynaklanan veya bunlarla bağlantılı olarak avukatlık ücretleri de dahil olmak üzere diğer yükümlülükler. Bu Sözleşmenin sizin tarafınızdan herhangi bir ihlali veya ihlali. Kids Shield, masrafları size ait olmak üzere, bizi tazmin etmeniz gereken herhangi bir konunun münhasır savunmasını ve kontrolünü üstlenme hakkını saklı tutar ve siz de bu iddialara ilişkin savunmamız konusunda işbirliği yapmayı kabul edersiniz.

SORUMLULUK VE ZARARLARIN SINIRLANDIRILMASI

GEÇERLİ YASALARIN İZİN VERDİĞİ ÖLÇÜDE, Kids Shield VEYA BAĞLI KURULUŞLARI, YÜKLENİCİLERİ, ÇALIŞANLARI, TEMSİLCİLERİ VEYA ÜÇÜNCÜ TARAF ORTAKLARI (Kids Shield’ın KABLOSUZ OPERATÖR ORTAKLARI DAHİL, ANCAK BUNLARLA SINIRLI OLMAMAK ÜZERE) VEYA TEDARİKÇİLERİ HERHANGİ BİR ÖZEL, DOLAYLI OLARAK SİZE KARŞI YÜKÜMLÜ OLMAYACAKTIR. Kids Shield HİZMETLERİNİ KULLANIMINIZLA İLGİLİ, TESADÜFİ, CEZAİ, GÜVENLİ, SONUÇ OLARAK ORTAYA ÇIKAN VEYA ÖRNEK OLAN ZARARLAR, Kids Shield BU TÜR ZARARLARIN OLASILIĞI HAKKINDA BİLGİLENDİRİLMİŞ OLSA BİLE. BU BÖLÜMDE BELİRTİLEN SORUMLULUK SINIRLAMALARININ, BU SÖZLEŞMENİN HERHANGİ BİR FESİHİNDE VEYA SONA ERMESİNDE DE GEÇERLİ OLACAĞINI VE BURADA BELİRTİLEN SINIRLI ÇÖZÜMLERİN ESAS AMACINA ULAŞAMADIĞI DURUMLARDA BİLE GEÇERLİ OLACAĞINI KABUL EDİYORSUNUZ. Kids Shield’ın (VEYA BAĞLI KURULUŞLARI, YÜKLENİCİLERİ, ÇALIŞANLARI, ACENTELERİ, TEDARİKÇİLERİ VEYA Kids Shield’ın KABLOSUZ OPERATÖR ORTAKLARI DAHİL ANCAK BUNLARLA SINIRLI OLMAMAK ÜZERE ÜÇÜNCÜ ŞAHIS ORTAKLARI) HİÇBİR DURUMDA TÜM ZARARLAR, KAYIPLAR VE DAVA NEDENLERİ İÇİN SİZE KARŞI TAM SORUMLULUK OLMAYACAKTIR. BU SÖZLEŞMEDEN KAYNAKLANAN VEYA BU SÖZLEŞMEYLE İLİŞKİLİ OLAN MİKTARLAR, TALEBİNİZİN TARİHİNDEN ÖNCEKİ ON İKİ (12) AY İÇİNDE Kids Shield HİZMETLERİNE ERİŞİM İÇİN TARAFINIZDAN ÖDENEN MİKTARLARI VEYA BİR BİN DOLARI (Hangisi Daha Büyükse) AŞIR.

HAKLARIN SAKLANMASI

Kids Shield Hizmetleri ve tüm içerik, görsel arayüzler, bilgiler, grafikler, tasarım, derleme, bilgisayar kodu, ürünler, yazılım, ticari markalar, hizmet markaları, ticari isimler ve hizmetler Kids Shield’ın veya yan kuruluşlarının veya bağlı şirketlerinin ve/veya üçüncü taraf lisans verenler. Size verilen açık lisans dışında, Lookout Hizmetlerine ilişkin olarak size zımni, hukuki engel veya başka bir şekilde hiçbir hak, unvan, menfaat veya lisans verilmemektedir.

KISITLAMALAR

Aşağıdakileri yapmayacağınızı onaylıyor ve kabul ediyorsunuz: (a) Kids Shield Yazılımını çoğaltmayacak veya çoğaltmaya çalışmayacağınızı; (b) Kids Shield Yazılımını değiştirmek, uyarlamak, tercüme etmek veya herhangi bir türev çalışmasını oluşturmak ya da yukarıda belirtilenleri yapmaya teşebbüs etmek; (c) Kids Shield Yazılımını veya Kids Shield Yazılımındaki herhangi bir teknolojiyi, özelliği veya önlemi herhangi bir araçla veya şekilde atlatmaya veya devre dışı bırakmaya teşebbüs etmek; (d) Kids Shield Yazılımının kaynak kodunu derlemeye, parçalara ayırmaya, tersine mühendislik yapmaya veya başka bir şekilde kaynak kodunu türetmeye teşebbüs etmek; (e) Kids Shield Yazılımını herhangi bir üçüncü tarafa dağıtmak, ipotek altına almak, satmak, kiralamak, finansal kiralamaya tabi tutmak, alt lisans vermek veya başka bir şekilde devretmek, yayınlamak veya ifşa etmek; (f) Kids Shield Yazılımını bir hizmet bürosu için kullanmak veya başka şekilde ticarileştirmek veya ticarileştirme girişiminde bulunmak; veya (g) Kids Shield Yazılımının içindeki veya üzerindeki veya Kids Shield Yazılımıyla bağlantılı olarak kullanılan herhangi bir ticari markayı, logoyu, telif hakkını veya diğer mülkiyet bildirimlerini, açıklamaları, sembolleri veya etiketleri kaldırmak veya değiştirmek

KULLANICI VERİLERİ VE KONUM VERİLERİ

Kids Shield Hizmetleri, tarafınızca içerik ve materyallerin (“Kullanıcı Verileri”) gönderilmesine ve söz konusu Kullanıcı Verilerinin barındırılmasına, saklanmasına, paylaşılmasına ve/veya yayınlanmasına izin verebilir. Kendi Kullanıcı Verilerinizden ve bunların saklanmasının veya iletilmesinin sonuçlarından yalnızca siz sorumlu olacaksınız.

Kids Shield, tarafınızca satın alınan Kids Shield hizmeti kullanılarak yüklenen tüm verilerin sizin verileriniz olduğunu varsayar ve dolayısıyla bu verilere ilişkin herhangi bir sorumluluk taşımaz.

Kids Shield, Kullanıcı Verileriyle bağlantılı veya bunlardan kaynaklanan veya Kullanıcı Verilerinin uygunsuz veya yasa dışı içerik açısından aktif olarak izlenmesine ilişkin hiçbir sorumluluk kabul etmez. Kids Shield, diğer Kullanıcılar tarafından gönderilen Kullanıcı Verilerinin içeriğini onaylamaz ve üzerinde hiçbir kontrole sahip değildir. Kids Shield, herhangi bir zamanda, herhangi bir nedenle Kullanıcı Verilerini göndermenizi engelleme ve Kullanıcı Verilerini kısıtlama veya kaldırma hakkını saklı tutar. Ayrıca bazı Kids Shield Yazılımı, konumunuzu belirlemek için kablosuz cihazınızdan alınan veya alınan verileri (“Konum Verileri”) kullanabilir. Kids Shield Hizmetlerini kullanarak, Kids Shield’ın Konum Verilerini Gizlilik Politikamızın şartlarına uygun şekilde kullanmasına izin vermiş ve izin vermiş olursunuz. Kids Shield, herhangi bir Konum Verisi ile ilgili olarak doğruluk, tamlık veya güncellik konusunda herhangi bir beyanda bulunmaz, garanti vermez veya garanti vermez.

BU SÖZLEŞMENİN DEĞİŞTİRİLMESİ

Lookout zaman zaman bu Hizmet Koşullarını değiştirebilir. Bu Sözleşmede yapılan her türlü değişiklik kidsshield.com.tr sitesinde yayınlanacaktır ve bu değişiklikler yayınlandıktan sonra Kids Shield Hizmetlerini kullanmaya devam ettiğinizde Hizmet Koşullarında yapılacak herhangi bir değişikliğin size bağlı olacağını kabul edersiniz.

GERİ ÖDEME POLİTİKASI

Kids Shield hizmetleri abonelik esasına göre satın alınır. Kids Shield hizmetine abone olmayı seçmeniz durumunda PayPal veya BlueSnap aracılığıyla ücretlendirileceksiniz. Bu İade Politikası koşuluna tabi olarak, iptal nedeninin uygun ve geçerli olması durumunda kullanıcı, ödeme gününden itibaren 30 gün içinde tam para iadesi almaya hak kazanabilir. Açıkça belirtmek gerekirse, abonelik süresi sona erdiğinde söz konusu abonelik dönemi için ödediğiniz ücretler size iade edilmeyecektir.
Geri ödeme almak için info@kidsshield.com.tr adresine sipariş bilgileriyle birlikte geri ödeme isteği gönderin.

SORUMLULUK REDDİ:

Kids Shield yazılımı, reşit olmayan çocuklarını izlemek isteyen ebeveynler için etik izleme amacıyla tasarlanmıştır. Kids Shield yazılımını satın alan kişi, akıllı telefonun sahibi olmalı veya Kids Shield yazılımını akıllı telefona yükleyip etkinleştirmeden önce çocuklarından izleme izni veren yazılı izin almış olmalıdır.

Kids Shield yazılımı kimseyi ‘Saklamak’ veya ‘Casusluk’ yapmak için kullanılmamalıdır. Kids Shield yazılımı, yazılı izni olmadan eşinin, kız arkadaşının, erkek arkadaşının, 18 yaş üstü çocuğunun akıllı telefonunu izlemek için kullanılmamalıdır.

Sahip olmadığınız veya akıllı telefonun sahibinin yazılı iznine sahip olmadığınız bir akıllı telefonu izlemek için Kids Shield yazılımını kullanmaya çalışırsanız, federal ve eyalet yasalarını ihlal ediyor olabilirsiniz. Böyle bir durumda hukuk yetkilileriyle tam kapsamlı işbirliği yapacağız.

Yazılı onayın daha ayrıntılı olarak ele alınması için, izlenen kişinin veya akıllı telefon sahibinin Kids Shield yazılımının alıcısına SMS’lerini, çağrı kayıtlarını, e-postalarını, randevularını, Coğrafi Konumunu, videolarını, fotoğraflarını, kişilerini, İnternet tarama geçmişini takip etme izni vermesini içermelidir. , Yer imleri, çevredeki ses, çevredeki video ve kayıtlı çağrılarını istediğiniz zaman dinleyin.

Kids Shield yazılımı, Kids Shield yazılımımızın neden olduğu herhangi bir yanlış kullanım veya zarardan dolayı herhangi bir sorumluluk kabul etmez. Ülkesinin tüm yasalarına uymak ve Kids Shield yazılımını yasal olarak kullanmak alıcının sorumluluğundadır.

Kids Shield’ı yasal amaçlarla kullanmanın tüm sorumluluğunu üstleniyorsunuz ve herhangi bir federal veya eyalet yasasını ihlal etmiyorsunuz. Kids Shield’ın kullanımıyla ilgili olarak kendi ülkesinde geçerli tüm yasaları öğrenmek ve bunlara uymak Kids Shield kullanıcısının sorumluluğundadır. Ülkelerindeki tüm yasalara uymak son kullanıcının sorumluluğundadır ve Kids Shield, ürünün yasa dışı kullanımından sorumlu tutulamaz. Kids Shield’ı indirip yükleyerek Kids Shield’ın bundan sonra hiçbir sorumluluk taşımayacağını taahhüt etmiş olursunuz. Başkalarının SMS mesajlarını ve diğer telefon etkinliklerini günlüğe kaydetmek veya Kids Shield’ı başka bir kişinin telefonuna onun bilgisi dışında yüklemek, ülkenizde yasa dışı bir etkinlik olarak değerlendirilebilir. Kids Shield’ı satın almadan önce kendi ülkesinin kanunları hakkında araştırma yapmak kullanıcının sorumluluğundadır. Kids Shield’ı satın alarak, indirerek, kurarak veya etkinleştirerek yukarıdakileri kabul etmiş olursunuz.

 

GİZLİLİK POLİTİKASI:

Müşteri veritabanlarımızın gizli ve özel kalması şirket politikasıdır. Ürün veya hizmetlerinin reklamını yapmak veya talep etmek için veritabanlarımızı kullanmak isteyen “spam gönderenlere” veya diğer taraflara isim satmadık, satmayacağız ve asla satmayacağız. Özel bilgileriniz bizimle güvende.

Bilgilerinizin gizliliğini korumak için tüm makul önlemleri alıyoruz. Kids Shield web sitesi aracılığıyla hassas bilgiler gönderdiğinizde bilgileriniz hem çevrimiçi hem de çevrimdışı olarak korunur.

Hassas bilgileri topladığımız her yerde bu bilgiler şifrelenir ve güvenli bir şekilde bize iletilir. Bunu, web tarayıcınızın alt kısmında kapalı kilit simgesinin varlığıyla veya web sayfasının URL adresinin başında “https” harflerini görerek doğrulayabilirsiniz.

VERİ GÜVENLİĞİ

Verilerinizin mutlak güvenliğini sağlamak için verilerinizi düzenli olarak indirmenizi ve hesabınızdan silmenizi öneririz. 90 günden daha eski olan tüm verileri otomatik olarak sileriz. Özel verileriniz için hiçbir yedekleme yapmıyoruz, dolayısıyla bilgilerinizin silinmesi, bilgilerinizi kalıcı olarak erişilemez hale getirir.